Księgi rachunkowe

W zakresie prowadzenia pełnej księgowości i ewidencji zarówno działalności gospodarczej, jaki i spółek, zajmujemy się:

  • rejestracją dokumentów oraz prowadzeniem ewidencji w księgach rachunkowych w siedzibie naszego biura
  • prowadzeniem ewidencji wymaganych przepisami (np. środków trwałych i innych, w zależności od potrzeb firmy)
  • prowadzeniem rejestru zakupu i sprzedaży dla celów podatku od towarów i usług (VAT)
  • sporządzaniem deklaracji podatkowych oraz obliczaniem miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
  • sporządzaniem rocznych sprawozdań, bilansu, rocznego rozliczenia podatku dochodowego
  • monitorowaniem lub windykacją należności
  • opracowaniem polityki rachunkowości, zakładowego planu kont
  • sporządzaniem raportów i zestawień według indywidualnych potrzeb z wykorzystaniem narzędzi rachunkowości zarządczej.

Wykonanie: strony-www.czest.pl