Ceny usług

Odpłatność za nasze usługi ustalana jest indywidualnie i zależy od:

  • formy i rodzaju prowadzonej działalności
  • liczby dokumentów księgowych, które wymagają bezpośredniego zaewidencjonowania
  • liczby dokumentów importowanych z prowadzonych przez Klienta we własnym zakresie systemów księgowych wymagających zaksięgowania i sprawdzenia
  • liczby zatrudnianych pracowników na umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło
  • wielkość obrotu rocznego, który bezpośrednio wpływa na ryzyko dokonywanych przez nas czynności
  • szczególnych wymagań Klienta w zakresie analiz i raportów, z uwzględnieniem ich częstotliwości

Punkt wyjścia do negocjowania odpłatności za świadczone przez nas usługi stanowi poniższy cennik standardowy.

Księgi rachunkowe (pełna księgowość)

Od 500,00 zł netto + VAT

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Od 130,00 zł netto + VAT

Ewidencja zakupów i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT

Od 30,00 zł netto + VAT 

Ewidencja przychodów na potrzeby zryczałtowanego podatku dochodowego

Od 110,00 zł netto + VAT 

Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej dla jednego pracownika

40,00 zł netto + VAT 

Pomoc w rozliczaniu PITów rocznych

 30,00 zł netto + VAT

Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

Bezpłatnie

Przygotowania deklaracji podatkowych PIT, VAT, CIT i innych

Bezpłatnie

Przygotowania deklaracji dla ZUS

Bezpłatnie

Dojazd do klienta po odbiór dokumentów

Bezpłatnie

Pomoc w założeniu działalności gospodarczej osobom fizycznym (wypełnianie deklaracji zgłoszeniowych, wniosków rejestracyjnych itp.)

Bezpłatnie

Pierwsza konsultacja w sprawie rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, wyboru najkorzystniejszej metody opodatkowania itp.

Bezpłatnie

Pomoc w założeniu spółki prawa handlowego (wypełnianie deklaracji zgłoszeniowych, wniosków rejestracyjnych itp.)

do uzgodnienia

Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

do uzgodnienia

Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ma on jedynie na celu określenie szacunkowego kosztu współpracy.

Wykonanie: strony-www.czest.pl